Friday, September 24, 2010


22 września 2010 odeszła wspaniała osoba i oddany wolontariusz Polskiej Biblioteki - Ewa Podkowski. Jej niestrudzona praca dla biblioteki pomimo choroby były rodzajem zachowania rzadko obecnie spotykanym. Jak sama mówiła "dawanie ejst o wiele przyjemniejsze niż dostawanie" i to zdanie bardzo dobrze określa jaką osobą była Ewa.
Będzie nam jej brakowac!
Spotkanie znajomych i przyjaciół by podzielis się wspomnieniami o Ewie odbędzie się 29 września 2010 o 14:00 w jej somu przy 1410 Western Avenu w Seattle w Ross Manor Apartments.

In memoriam of Ewa Podkowski

On September 22, 2010 we lost a wonderful person and a very dedicated volunteer at the Polish Library - Ewa Podkowski. She was working for the library tirelessly despite her illness. As she described it "it's wonderfeul that I can help, giving back is a great feeling".

We'll miss you!

Memorial for Ewa Podkowski is scheduled for Wednesday, September 29 at 2pm in Seattle at 1420 Western Avenue in Ross Manor Apartments where Ewa lived. Please come and share a few words about her.